Iskola étkeztetés

Fontos tudnivalók a befizetéssel kapcsolatban !

Tisztelt Szülők!

Az első befizetésre annak is el kell jönnie, aki ingyenes vagy kedvezményes étkezésre jogosult, és azt szeretné igénybe venni!

Ingyenes étkezésre jogosult, aki érvényes rendszeres gyermekvédelmi határozattal rendelkezik.

Kedvezményes ( 50%) étkezésre az jogosult, aki  :      

  • három- vagy több gyermeket nevel
  • SNI tanuló, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

A jogosultságot minden esetben igazolni kell!!!

Az igazolás mellé csatolni kell egy nyilatkozatot, amely PDF formátumban letölthető a lap alján, vagy átvehető az iskolában a kijelölt ügyeleti napokon illetve a befizetés alkalmával.

 

Étkezési térítési díj kedvezmények
I. Normatív étkezési térítési díj-kedvezmény
Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
151. § (5) alapján
Gyermekétkeztetés esetén
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1–8. évfolyamon nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, középiskolai
tanuló és kollégiumi étkezést igénybevevők esetén az intézményi térítési díj 50%-át,
2. három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
3. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, SNI tanuló után az intézményi térítési díj 50%-
át kedvezményként kell biztosítani,
(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
A jogosultságot a 328/2011. Kormányrendelet alapján igazolni kell
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevétele esetén az arról szóló érvényes hatósági
határozatot
három- vagy többgyermekes családoknál a családi pótlék összegét igazoló MÁK határozatot,
bérjegyzék vagy banki folyószámla-kivonat másolatát
tartós betegség esetén szakorvosi igazolást, illetve fogyatékosság esetén a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleményét, szakértői vélemény